بایگانی برچسب: انتخاب همسر، بلوغ

فوریه 07

بلوغ اجتماعی

در چه سنی دست به انخاب همسر نزنید: طبق تحقیقات روانشناسان پسرها در سن ۲۵- ۲۶ سالگی به بلوغ اجتماعی میرسند و دخترها در سن ۲۳-۲۴ سالگی. مهمترین مشخصه بلوغ اجتماعی قدرت انتخاب است. یعنی پسرها  و دخترها   در ابن سن به ثبات  شخصیت دست میابند. احتمال تغییرات زیاد در عقاید, رفتارها و احساساتشان کاهش …

ادامه‌ی مطلب »